Ontstaanswijze Techno-Innovation BV

Zoals u al waarschijnlijk eerder vernomen hebt bestaat Techno-Innovation BV uit studenten. Dit betekent dat wij, naast het onderhouden van dit bedrijf, ook veel tijd en energie steken in onze studie. Wij volgen duale studie's. Duaal houdt in dat wij, naast het maken van tentamens, 50% van onze studiepunten moeten halen door middel van werk dat strict gerelateerd is aan onze opleiding (TU Delft en VU Amsterdam).

Omdat wij studenten zijn van zowel bedrijfseconomische als technische opleidingen, was het niet moeilijk om ons te verenigen in een innovatief bedrijf. Wij wilden allemaal onze kennis tijdig in de praktijk kunnen toepassen. Op eigen initiatief zijn we daarom dit bedrijf begonnen.

Elke maand controleert een afgevaardigde van zowel de TU Delft als VU Amsterdam onze werkverrichtingen en beoordeelt ons op basis van onze technologische ontwikkelingen en bedrijfsprestaties of wij wel of geen studiepunten krijgen. Dankzij dit bedrijf passen wij onze kennis dus automatisch toe in de praktijk en verdienen wij hierdoor tegelijkertijd zowel financiële middelen als studiepunten mee. 

 

Uit welke vennoten bestaat deze besloten vennootschap?

Naam *Opleiding / ander werk
Chris Hennink Combinatiestudie internationale bedrijfskunde VU Amsterdam & civiel elektrotechniek TU Delft / deeltijd filiaalmanager Game Mania Den Haag zaterdagmiddag
Stijn Heemsbeek Kwantummechanica & civiel elektrotechniek TU Delft / mede-eigenaar AppsFormule BV Rotterdam: https://appsformule.nl/
Sven Hoogmoed Faculteit Bedrijfskunde en Economie VU Amsterdam / lid VVD: https://www.vvd.nl/
Timo van Bentvelzen

Computer Science Engineering ICT TU Delft / mede-eigenaar AppsFormule BV Rotterdam: https://appsformule.nl/

 

 • De studie's zijn gericht op avondcolleges.
 • Het komt anderzijds soms voor dat we toch overdag aanwezig moeten zijn. 

 

Afkorting onderwijsinstantie Volledige naam
TU Technische Universiteit Delft
VU Vrije Universiteit Amsterdam

 

Achtergrondinformatie

Tijdens onze gymnasium opleiding wisten wij al dat wij het bedrijfsleven in wilden. Bijkomend zijn wij alle vier afkomstig uit ondernemersfamilies en zit het ondernemerschap dus ook in de genen. 

Zo is de vader van Sven Hoogmoed vice-president geweest van het onderdeel Upstream International Royal Dutch Shell (https://www.upstreamonline.com/), is de vader van Chris Hennink samen met Hans Zwart eigenaar van het internationaal vertegenwoordigde biometrische beveiligingsbedrijf Recogtech BV (https://www.biometrischebeveiliging.nl/nl/) en zijn Stijn Heemsbeek en Timo van Bentvelzen mede-eigenaren van AppsFormule BV Rotterdam (https://appsformule.nl/). 

Daarnaast kennen wij elkaar al sinds de basisschool. We vertrouwen en kennen elkaar dus als geen ander. Het vertrouwen en het lef om je optimaal in te zetten voor je bedrijfsmissie- en visie zijn van cruciaal belang als u succesvol het bedrijfsleven tegemoet wil komen. Zonder deze twee eigenschappen zal succes in het bedrijfsleven praktisch onmogelijk zijn: ondernemen is risico's nemen. 

 

Hoe combineren wij onze studie, werk en vrijetijd?

Doordat wij zelf onze werktijden mogen bepalen en flexibiliseren ondervinden wij vrijwel nooit hinder qua dagelijkse tijdsindeling. Desondanks blijft het soms heel lastig om prioriteiten te stellen. Wat gaat voor op welk moment? Studie, werk of vrijetijd? Onze weekverdeling ziet er anderzijds vrij overizichtelijk uit. Doordeweeks werken wij overdag en studeren wij 's avonds. De zaterdagavond en nacht is traditioneel bestemd voor het uitgaansleven. 

 

Onze bedrijfswerkwijze: professiegestuurde meritocratie

Wij gaan te werk als een professiegestuurde meritocratie. Dit betekent dat de individuele beroepsoefenaar de belangrijkste aansturing voor onze onderneming levert. In principe zijn wij dit alle vier. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten / specialiteiten per vakgebied; we clusteren alleen onze kennis, specialiteiten en kwaliteiten samen om zo effectief en efficiënt mogelijk te werk te gaan. Een goede interne afstemming en samenwerking is van essentieel belang voor een optimale functionaliteit en continuïteit van het bedrijf. Het is praktisch onmogelijk om een innovatief bedrijf in je eentje te runnen en innovatieve technologie winstgevend te maken. 

 

Onze missie is waar wij voor staan, onze visie is waar wij voor gaan

De aanleiding voor de oprichting van Techno-Innovation BV was gebaseerd op het feit dat wij tijdig gebruik wilden maken van onze kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Met deze kennis willen wij gezamenlijk - op commerciële, haalbare en creatieve wijze - de wereld toepasselijk verduurzamen; een bijdrage leveren aan de internationale bestrijding en preventie van verdere escalatie van het klimaat- en energieprobleem. Wij gaan innovatief investeren en tegelijkertijd deze investeringen winstgevend maken. Duurzame winstmaximalisatie en bedrijfscontinuïteit zijn onze ultieme doelstellingen.

 

Waarom hebben wij juist voor de innovatieve energiemarkt gekozen?

Momenteel heerst er wereldwijd financiële en economische crisis. U hoort het elke dag in het nieuws: Eurocrisis, Kredietcrisis noem het maar op. Deze twee zullen ooit over gaan als de wereldwijde economisch-politieke situatie verbetert.

Maar het wereldwijde klimaatprobleem in combinatie met de wereldwijd toenemende energiebehoefte en groeiende bevolking blijft bestaan als we nu niets veranderen aan het huidige energiebeleid. Hoe meer mensen, hoe meer vraag naar energie.

Dit betekent dus dat het klimaatprobleem zal escaleren, maar tegelijkertijd ook dat de innovatieve energiemarkt nooit kan instorten. Conjuncturele marktstagnatie van de innovatieve enrgiesector is dus onmogelijk door het escalerende klimaatprobleem in combinatie met de wereldwijd groeiende energiebehoefte en bevolking. 

Dankzij deze escalerende problemen hebben wij ons automatisch genesteld in een innovatieve marktsector waar vraag naar onze producten en diensten vrijwel nooit kan afnemen. Er valt namelijk altijd wel een nieuwe technologie te ontwikkelen en te commercialiseren in deze bedrijfssector als u ver door anticipeert in de toekomst. De zojuist genoemde economisch-politieke en bedrijfsmatige aspecten, waren voor ons de hoofdaanleiding om als onderneming te specialiseren in de innovatieve energiesector. 

Ook zijn belastingstarieven fors lager voor bedrijven die innovatieve investeringen verrichten. De Nederlandse overheid stimuleert met haar zogenaamde "Innovatiekrediet"  (en subsidies) alle innovatieve en duurzame investeringen door maar 5% vennootschapsbelasting te heffen i.p.v. de fiscale hantering 20% - 25,5% voor andere bedrijven. Dit heeft als voordeel dat wij goedkoper kunnen produceren / investeren - en dus qua nettowinstmarge uiteindelijk in verhouding meer overhouden dan andere bedrijfssectoren. En dat is uiteindelijk wel waar het om draait: duurzame winstmaximalisatie en bedrijfscontinuïteit.

 

Toepasselijkheid, specialisatie en duurzaamheid

Als wij efficiënt en duurzaam gebruik kunnen maken van de wereldwijd groeiende energiemarkt en het escalerende klimaatprobleem, kunnen wij de wereld op commerciële wijze verduurzamen en het klimaatprobleem bestrijden. Door ons te richten op marktsegmenten van de innovatieve energiesector specialiseren wij ons in de ontwikkeling van specifieke technologiëen. Specialisatie levert kwalitatief gezien altijd beter geavanceerdere eindproducten op dan een te kleine productie-afbakening. Dit komt doordat je d.m.v. specialisatie je tijd en geld specifieker investeert in de ontwikkeling van een product. De kosten van onze projecten m.b.t. de door ons ontwikkelde producten zijn sterk afhankelijk van de complexiteit en complitcaties van de ontwikkelde techniek.

 

Bedrijfsfuncties: wie vervult welke functie binnen onze besloten vennootschap?

Onze organisatiestructuur is op basis van onze persoonlijke specialiteiten en kwaliteiten opgebouwd. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en specialiteiten. Als we dit kunnen fuseren binnen een organisatie optimaliseren we onze daardoor efficiëntie. Zoals al eerder is aangegeven werken wij als een professiegestuurde meritocratie. Het aantal functies dat u per persoon hieronder ziet lijkt veel, maar is in de praktijk makkelijk uitvoerbaar omdat we een startende onderneming zijn. Zodra er vacatures vrijkomen voor bedrijfsfuncties die wij zelf niet (meer) kunnen vervullen, wordt dit uiteraard bekend gemaakt op onze website, social-media en de site van het Centrum Werk en Inkomen (overheidsinstantie). Hieronder is een tabel te zien waarin duidelijk weergegeven is wie op welke post actief is. Sommige posten hebben wij zelf bedacht.

 

Naam  Bedrijfsfunctie

Chris Hennink

 • Bedrijfseigenaar 
 • Bestuursvoorzitter (CEO)
 • Projectmanager
 • Bedrijfsmanager
 • Timemanager 
 • Financieel bedrijfsmanager
 • Technologisch-ontwikkelaar en uitvinder
 • Hoofd innovatiedifussie
 • Hoofd financiële zaken
 • Hoofd statutaire zaken
 • Hoofd bedrijfs-juridische verrichtingen
 • Hoofd privaatrechtelijke verrichtingen
 • Hoofd interne bedrijfscoördinatie en hervorming

Sven Hoogmoed

 

 • Mede-eigenaar
 • Hoofd bedrijfsadministratie
 • Hoofd boekhouding
 • Hoofd interne en externe bedrijfsliqiuiditeitsbegroting
 • Hoofd personeelszaken (indien er vacatures vrijkomen)
 • Hoofd intern en extern marketingbeleid
 • Hoofd salarisindicatoren (indien er vacatures vrijkomen)
 • Hoofd sociale-voorzieningen (overheidswetgeving)
 • Gecontacteerde voor accountantcy
 • Intern en extern beleidsadviseur
 • Macro-economisch analyticus
 • Micro-economisch analyticus
 • Bedrijfspolitiek gecontacteerde (lid VVD)
Stijn Heemsbeek
 • Mede-eigenaar
 • Hoofd elektrotechnische verrichtingen
 • Hoofd kwantummechanische verrichtingen
 • Hoofd elektrotechnische probleemsignalering 
 • Hoofd elektro-experimentele projecte
 • Hoofd civiel bouwtechnische projecten
 • Hoofd leverancier- en afnemersmanagement
 • Hoofd institutionele bedrijfsbeleggingen
 • Websitebeheerder (in samenwerking met Timo van Bentvelzen)
Timo van Bentvelzen
 • Mede-eigenaar
 • Hoofd ICT Operationeel Strategisch Management
 • Hoofd ICT beveiliging
 • Hoofd bedrijfsautomatisering
 • Hoofd (tele)communicatie
 • Hoofd plagiaatbescherming en privacywetgeving
 • Hoofd elektronische administratie en data-opslag
 • Hoofd E-business en E-commerce
 • Hoofd reclame-management
 • Hoofd elektronische computervisualisaties
 • Bedrijfspresentator (bijeenkomsten en conferenties)
 • Techno-Innovation BV App ontwikkelaar en designer
 • Websitebeheerder (in samenwerking met Stijn Heemsbeek)

 

Heeft u vragen en / of opmerkingen over de inhoud van deze pagina? Laat het aan ons weten via een feedback reactie op onze startpagina. Wij stellen uw mening zeer op prijs.

Doorzoek de website

Contact

Techno-Innovation BV
Gustav Mahlerlaan 527
Amsterdam (hoofdvestiging)
1077 XW
Voor zakelijke vragen:
020 525 3488 Amsterdam
030 230 7590 Utrecht

Actueel

30-10-2012 00:00

LCSL biksemaansturing

  Onze PDF brochure van één van onze meest complexe technieken: LCSLlaserbliksemaansturingdef.pdf (239,4 kB)
21-10-2012 16:03

Interactieve websitevertaling onder constructie / Nederlands en internationaal webdomein aangevraagd

Wij werken momenteel uitvoerig aan onze vertalingen voor de website. De talen Engels en Chinees zijn al bijna gereed voor gebruik. Naast deze twee internationale talen willen wij ook Arabisch en Spaans toevoegen. Naar verwachting zal deze procedure tot woensdag duren.   Daarnaast...
18-10-2012 20:09

Websitevertaling nog niet actief, ook werken we aan onze interactieve applicaties.

Momenteel werken wij uitvoerig aan de ontwikkeling van onze interactieve verzend, contact en vraagformulieren voor onze website. Daarnaast werkt de automatische websitevertaling nog niet optimaal.   Het kan nog enige tijd duren voordat de volledige webapplicaties beschikbaar zijn en goed...
18-10-2012 16:06

Websitevertaling & E-mailfunctie tijdelijk buiten werking

Onze websitevertaling is momenteel buiten werking. Ook de E-mailfunctie functioneert nog niet optimaal. Onze excuses hiervoor!   (ENG) Our website translation is currently inoperative. We apologize for this! (FRA) Traduction de notre site Web est actuellement en panne. La fonction...